STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 25 juli 2018

Met Koopman op pad: Wat is armoede

Met Koopman op pad: Wat is armoede
- De VN omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk ...

Follow by Email