Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 27 januari 2020

Vitaliteitscheck 72 opvolger van Kwetsbaarheid de baas

Na de succesvolle pilot “Kwetsbaarheid de baas” waarin onderzoek werd gedaan naar gezondheid en welbevinden van de inwoners tussen de 65 en ...

Lukt het ons, een maand lang alleen planten eten?

In de documentaire komen diverse topsporters als bodybuilders, baanwielrenners en een heel rugbyteam aan het woord over hun gezondheid en ...

Alarmerende beelden uit Wuhan: mensen bewusteloos op straat, chaos in ziekenhuizen

... tot nader order de deuren gesloten. ,,Ons enige doel is de epidemie te voorkomen en de gezondheid te vrijwaren”, staat op de website te lezen.

'Nulrente is de voorbode van armoede'

De gevaarlijke cocktail van nulrente en inflatie verhoogt de armoede en vreet de bezittingen van mensen op. Toen Draghi eind 2019 weerom besloot ...

China: coronavirus ook besmetttelijk tijdens incubatietijd

Op diezelfde bijeenkomst zei de Chinese minister van Gezondheid Li Bin dat de kennis over het coronavirus nog beperkt is. Zaterdag waarschuwde ...

Bib en bib-medewerkers ontvangen 'Laagste Drempel Award' van Welzijnsschakel

Dat als teken van dankbaarheid voor de inspanningen die geleverd worden om de activiteiten toegankelijk te maken voor mensen in armoede.

De Hoeksche boerin: 'Dit is typisch een verbod dat weer achter een bureau bedacht is!'

Als er daadwerkelijk aangetoond is dat dit schadelijk is voor onze gezondheid, moeten we hier zo snel mogelijk mee stoppen. Maar…. dit middel ...

Jungle in Eindhoven en oog voor straatkunst ontdekt tijdens stadssafari

De kastanje lijkt de enige die de stadsontwikkeling heeft getrotseerd en verkeert volgens Van Duuren in goede gezondheid, dankzij de ruimte die de ...