Posts


es fr de nl

Waalse vrouwen verdienen voltijds meer dan mannen

Sectoren als het openbaar bestuur, de  gezondheidszorg  of het onderwijs zijn in de cijfers niet vertegenwoordigd. De aanleiding voor de mate waarin ... Bekijk artikel ...

Ondanks de kanker van Paolo ben ik het leven altijd van de positieve kant blijven bekijken

Elk jaar krijgen ongeveer 2.800 Belgen te horen dat ze  kanker  hebben in hun hoofd- of halsstreek. Hoe beleven zij de ziekte van hun geliefde? Bekijk artikel ...

Nieuw alzheimermedicijn remt achteruitgang af

Het nieuwe medicijn is een belangrijke mijlpijl voor het onderzoek naar  alzheimer . De  Alzheimer's  Association, een Amerikaanse ngo die onderzoek naar ... Bekijk artikel ...

Tijdige ondersteuning emotioneel welzijn van nabestaanden van belang

Bijna de helft van de nabestaanden van patiënten met uitgezaaide  kanker  ervaarde een laag emotioneel functioneren drie tot zes maanden na overlijden. Bekijk artikel ...

Nieuw medicijn remt Alzheimer volgens onderzoekers af

Een nieuw medicijn remt de ziekte van  Alzheimer  aanzienlijk af. Dat wijzen de resultaten van een grootschalige klinische proef uit, zo melden de ... Bekijk artikel ...

Meer mensen gevaccineerd tegen griep en pneumokokken in 2021

Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 74,1% gevaccineerd. Dit was in 2020 73,0%. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) en NPPV (Nationaal Programma Pneumokokken ... Bekijk artikel ...

Acteur Jeff Bridges dacht vanwege ziekte aan stoppen met werken

Bridges kreeg  kanker  en raakte bovendien besmet met het coronavirus, waardoor zijn gezondheid verder achteruitging. Bekijk artikel ...

Het vogelgriepvirus is niet te stoppen, dus wordt er gezocht naar een vaccin

“Het kwam hier dan heen met de trekvogels vanuit Siberië”, legt Beerens uit. “Via bijvoorbeeld vogelpoep van een besmette wilde vogel komt het dan in pluimveestallen terecht.” Door de dieren van een getroffen bedrijf snel te doden, kon verdere verspreiding ... Bekijk artikel ...