Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 30 september 2020

Aan Wouter Beke, minister van Armoedebestrijding

Jaar na jaar groeit de armoede in ons land. Dat wordt zwart op wit bewezen met cijfers en statistieken. Dat wordt bevestigd door mensen die ...


View article...

Wingene is de beste in de klas: armoede daalt er al twaalf jaar

De armoede bij verschillende Vlaamse gemeenten is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit is af te leiden uit de Armoedebarometer. De gemeente ...


View article...

Te kort geslapen? Het maakt je de volgende dag gelijk emotioneel labieler

Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de gezondheid. Want als mensen niet in staat zijn om enige positiviteit vast te houden wanneer ze onder ...


View article...

Burn-out gehad? Dan ben je minder stressbestendig, minder zelfstandig én minder goed aan te ...

Gewezen burn-outpatiënten krijgen nadien namelijk ook veel meer te maken met discriminatie omwille van hun gezondheid. Weinig fenomenen die ...


View article...

Wereldhartdag: stoppen met roken halveert risico op hartproblemen

'Overheden hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid van hun mensen te beschermen en de tabaksepidemie te helpen keren', zegt arts ...


View article...

Welzijnsorganisatie ziet armoede stijgen: “Steeds meer mensen komen hier aankloppen”

De vzw Armoede in Aalst, kortweg Arminaa, slaakt een noodkreet. De welzijnsorganisatie wil beter samenwerken met andere sociale partners om de ...


View article...

Wereldbank: eerste toename armoede in Oost-Azië in decennia

Armoede in Oost-Azië neemt voor het eerst in twintig jaar toe als gevolg van het coronavirus. Door de wereldwijde virusuitbraak krijgen de landen te ...


View article...

Wereldbank voorziet voor het eerst in 20 jaar meer armoede in Oost-Azië en Oceanië

De regio kreeg te maken met een driedubbele schok: de gevolgen van het virus zelf, de economische gevolgen van maatregelen om verspreiding van ...


View article...