Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 7 mei 2021

Het hek is van de dam in Colombia

In een land waar momenteel 42% van de bevolking in armoede leeft, zijn meer dan 2 miljoen banen verloren gegaan sinds het uitbreken van de ...


Afficher l'article...

Een betere Vlaamse kinderbijslag helpt werkende armen en alleenstaande ouders vooruit

... Beke gaat het over 'enkele kleinere punten', maar zowel tal van middenveldorganisaties als armoede-experten vragen grondiger denkwerk. In twee ...


View article...

Elvis Presley: The Searcher vertelt verhaal van armoede tot muziekicoon

Het is het levensverhaal van Elvis, die van pure armoede uitgroeide tot één van de bestverkochte soloartiesten in de geschiedenis van de ...


View article...

Gevecht rond hoger minimumloon is vooral een symbolenstrijd

Maar in de strijd tegen armoede zijn hogere minimumlonen zeker niet de efficiëntste maatregel. Bovendien dreigt het bedrijven die het al moeilijk ...


View article...

810 miljoen stappen tijdens Stapril

Kinderhulp helpt kinderen in armoede onvoorwaardelijk, zodat ook zij erbij kunnen horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ...


View article...

Uitgebluste kinderen, kindse volwassenen

Een écht publieke discussie waarin we samen worden uitgedaagd om na te denken over, bijvoorbeeld, de betekenis van gezondheid is nagenoeg ...


View article...

Rekenen op de goodwill van farmabedrijven volstaat niet

... is de productie beperkt en valt de prijs hoger uit, wat de wereldwijde verspreiding van vaccins en een gelijke toegang tot gezondheid belemmert.


View article...

Uw gezondheid als medicijn

We hebben dringend nóg een nieuw vaccin nodig, een vaccin tegen ongezonde leefgewoonten en -omgevingen. Want niet zozeer het virus, maar de ...


View article...