Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 11 december 2019

Arm België: 'Een vermogensbelasting is onvermijdelijk'

Marx: “Armoede en ongelijkheid werden nooit beter in kaart gebracht dan vandaag. Denk maar aan de bestsellerboeken van de Franse econoom ...

Meer ouderen komen in armoede terecht

Meer ouderen komen in armoede terecht ... Steeds meer ouderen en gepensioneerden in ons land leven ondanks de economische groei in armoede.

Deze gebruikers hebben binnenkort geen toegang meer tot Instagram

... sociale media meer voorstellen. Jongeren groeien op met Facebook, TikTok en Instagram – wat hun mentale gezondheid niet altijd ten goede komt.

Ruim een kwart van de Israeli's leeft in armoede, waaronder 1 miljoen kinderen

Plus d'un quart de tous les Israéliens vivent dans la pauvreté, y compris un million d'enfants, selon le rapport annuel sur la pauvreté « alternative » qui ...

Eén op de vijf leraren stopt met kringgesprek door armoede in de klas

Bijna twee derde van de leraren heeft kinderen in de klas die in armoede leven. Volgens de leerkrachten presteren deze leerlingen slechter op school ...

Groei welvaart verandert niets aan situatie armste gezinnen

De groeiende welvaart gaat aan een gelijkblijvend aantal gezinnen voorbij. Ook in Friesland blijft het aantal kinderen dat opgroeit in armoede al drie ...

Eerste inzichten uit de pilot met gezinsaanpak

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) groeien nog steeds zo'n 280.000 kinderen op in armoede. Ondanks de toegenomen welvaart in ...

Minder arme Friese kinderen, maar daling vlakt af

Landelijk bleef het aantal kinderen dat in armoede opgroeit gelijk. 264.000 ... Er zijn veel instanties die zich bezighouden met kinderen in armoede.

Follow by Email