Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 11 april 2018

Persoonlijke netwerkversterking voor mensen in armoede

Persoonlijke netwerkversterking voor mensen in armoede
- In opdracht van Vlaams minister Liesbeth Homans en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin​ deed het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) een onderzoek naar de betekenis van sociale steun en de rol van een sociaal netwerk leert ons dat een ...

Follow by Email