Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 14 maart 2018

Vijf verschrikkelijke gevolgen van armoede

Vijf verschrikkelijke gevolgen van armoede
- Bij armoede denken we vooral aan het hebben van geen geld, werk, kleding, eten of gezondheidszorg. Maar het is veel meer dan dat! Dat ontdek ik tijden.

Follow by Email