Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 19 maart 2018

Steeds meer 'verborgen armoede'

Steeds meer 'verborgen armoede'
- Ondanks dat Leidschendam-Voorburg bekend staat als een welvarende gemeente, is hier ook sprake van veel 'verborgen armoede'. Tal van inwoners hebben weliswaar twee auto's voor de deur, maar zitten tot hun nek in de schulden. Deze geluiden hoor je steeds vaker op de sportvelden, in de kroeg ...

Follow by Email