Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 23 maart 2018

Recordaantal kinderen in armoede bereikt

Recordaantal kinderen in armoede bereikt
- Er zijn echter in Nederland nog bijna 400.000 kinderen die in armoede opgroeien; dat is een op de negen kinderen", aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. "Ouders van deze kinderen moeten elke maand opnieuw de eindjes aan elkaar knopen om rond te komen. Door een ...Follow by Email