Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 1 maart 2018

Poetin wil komende zes jaar armoede in Rusland halveren

Poetin wil komende zes jaar armoede in Rusland halveren
- De armoedegraad moet minstens gehalveerd worden”, aldus Poetin in zijn jaarlijkse toespraak voor de Federatieve Vergadering. Hij beklemtoonde dat het aantal mensen dat getroffen wordt door armoede gedaald is van 42 miljoen in 2000 naar momenteel 20 miljoen. “Iedereen is voor ons van belang”, ...

Follow by Email