Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 14 maart 2018

Omvang armoede bij kinderen vaak onderschat'

Omvang armoede bij kinderen vaak onderschat'
- Meer dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft geen goede inschatting van hoeveel kinderen in ons lans in armoede leven. Ongeveer 13 procent van de onderwijzers weet dat een achste van de kinderen onder de armoedegrens leeft, zo is de conclusie van onderzoeksbureau MWM2 ...

Follow by Email