STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 14 maart 2018

Leerkracht onderschat armoede kinderen'

Leerkracht onderschat armoede kinderen'
- Meer dan de helft van de juffen en meesters schat het aantal kinderen in armoede onjuist in of heeft er geen idee van. ... Uit het onderzoek blijkt ook dat 80 procent van de leerkrachten meent dat een kind dat in armoede opgroeit minder kans heeft om een hoger opleidingsniveau te bereiken dan andere ...

Follow by Email