STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 8 maart 2018

Inzetten voor armoedebestrijding

Inzetten voor armoedebestrijding
- We hebben kunnen tegenhouden dat de middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld voor kinderen in armoede, werden gebruikt voor het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Deventer Sociaal zal zich altijd blijven inzetten om armoede tegen te gaan, maar dat is niet alles wat we doen.”.

Follow by Email