Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 8 maart 2018

Inzetten voor armoedebestrijding

Inzetten voor armoedebestrijding
- We hebben kunnen tegenhouden dat de middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld voor kinderen in armoede, werden gebruikt voor het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Deventer Sociaal zal zich altijd blijven inzetten om armoede tegen te gaan, maar dat is niet alles wat we doen.”.

Follow by Email