Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 2 maart 2018

Eigen woning wapen tegen armoede"

Eigen woning wapen tegen armoede"
- Een eigen woning is en blijft het beste wapen tegen armoede op latere leeftijd. Daarom pleitte ik er onlangs nog voor dat de steden en gemeenten de mogelijkheid zouden krijgen om een lager belastingtarief toe te passen voor de eerste en enige woning en een tijdelijke vrijstelling van belasting voor ...

Follow by Email