STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 21 maart 2018

Duurzame aanpak van armoede onder kinderen

Duurzame aanpak van armoede onder kinderen
- De gemeente Schouwen-Duiveland zet stevig in op een duurzame aanpak van armoede onder kinderen. Dit gebeurt onder andere door fors te investeren in preventie. Ook wil het college van B&W het huidige kindpakket uitbreiden met vergoedingen voor openbaar vervoer en een Identiteitskaart.

Follow by Email