Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 21 maart 2018

Duurzame aanpak van armoede onder kinderen

Duurzame aanpak van armoede onder kinderen
- De gemeente Schouwen-Duiveland zet stevig in op een duurzame aanpak van armoede onder kinderen. Dit gebeurt onder andere door fors te investeren in preventie. Ook wil het college van B&W het huidige kindpakket uitbreiden met vergoedingen voor openbaar vervoer en een Identiteitskaart.

Follow by Email