Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 20 maart 2018

Armoede baart Antwerpenaar meeste zorgen

Armoede baart Antwerpenaar meeste zorgen
- Antwerpenaars vinden dat armoede het belangrijkste thema in de stad is voor veiligheid en duurzaamheid. Dat blijkt uit 'De Grote Bevraging' van de PVDA bij 8.785 Antwerpenaars. Uit de enquête blijkt dat 58 procent van de bevraagden armoede in de top drie zet van belangrijkste thema's. Veiligheid ...

Follow by Email