Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 26 maart 2018

80 miljoen extra in strijd tegen armoede: "onvoldoende, de armoedegrens blijft veraf"

80 miljoen extra in strijd tegen armoede: "onvoldoende, de armoedegrens blijft veraf"
- Kamerlid Kristof Calvo (Groen) vindt de maatregelen tegen armoede die de regering naar voren schoof een 'peulschil'. "Het leefloon wordt een beetje opgetrokken, maar daarmee blijft het nog altijd ver onder de armoedegrens. Het optrekken van de uitkeringen was een belofte van deze en vorige ...

Follow by Email