Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 19 januari 2021

Provincie Antwerpen heeft actieplan om uitbraak Britse variant in te dijken

Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde in onze provincie in samenwerking met het UZA een nieuwe extra test die de variant sneller ...


View article...