Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 november 2020

Elton John gaat samenwerken met TikTok tijdens World AIDS Day

Onder meer seksuele gezondheid en het voorkomen van een hiv-infectie komen daarin aan bod. Elton John draagt persoonlijk ook bij aan de ...


View article...