Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 november 2020

Als zelfs de dokter geen spuitje wil: 1 op 3 huisartsen wil zichzelf én patiënten niet vaccineren ...

Ze zijn bezorgd om de gezondheid van hun patiënten. Om het even welke behandeling ze opstarten, ze moet ervan overtuigd zijn dat ze daar veel ...


View article...