Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 20 oktober 2020

Hier leeft nu al meer dan een kwart van de kinderen in armoede: “En dat aantal zal nog oplopen”

Jaarlijks organiseert de Kruibeekse afdeling van Beweging.net een filmvoorstelling om de armoede in de gemeente onder de aandacht te brengen. “ ...


View article...