Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 oktober 2020

Cultuur en sport zijn meer dan wat fijne extra's

Zeker in deze verontrustende tijden moet worden ingezet op de fysieke en mentale gezondheid. Dan heb ik het ook over sport en cultuur. Dat zijn ...


View article...