Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 oktober 2020

70 procent meer doden bij kansarmen door corona”

Daarnaast hebben mensen uit lagere klassen doorgaans een slechtere gezondheid. Omdat ze gemiddeld minder naar de dokter gaan dan meer ...


View article...