Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 15 september 2020

Ook financieel krijgt de zorgsector het zwaarder door corona

Corona heeft niet alleen een grote impact op de volksgezondheid, maar ook op de financiële gezondheid van zorginstellingen. Vorig jaar stonden de ...