Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 augustus 2020

Wat zit er onder het gladde imago van Taylor Swift?

Maar natuurlijk zit dat mens er wel, ploeterend om de schijn hoog te houden, soms ten koste van zijn of haar (geestelijke) gezondheid. Taylor Swift ...