Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 29 juli 2020

Verenigd Koninkrijk raadt reizen naar alle Spaanse regio's af

Evenwicht tussen gezondheid en steunen economie ... te vinden tussen de gezondheid van de inwoners en de tienduizenden banen in de regio.