Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 7 juli 2020

Veel mensen ervaren sinds corona meer druk op het werk: expert legt uit hoe je daar het best mee ...

Als je te lang blootgesteld wordt aan hevige stress, is dat nefast voor je mentale en fysieke gezondheid. Goed zorgen voor jezelf en voor elkaar blijft ...