Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 9 juli 2020

Stad verdeelt voor 500.000 euro aan cadeaubonnen: “Turnhoutenaren kunnen bon ook doneren ...

Wie wil kan zijn cadeaubon wegschenken aan kinderen in armoede of aan een organisatie uit de evenementen- en vrijetijdssector. In heel wat Vlaamse ...