Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 2 juli 2020

Slapen met je partner verbetert je nachtrust aanzienlijk

En dat bevordert ook je mentale gezondheid, geheugen en probleemoplossende vaardigheden. In veel landen is het gebruikelijk om samen met je ...