Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 8 juli 2020

SCP verwacht grote impact coronacrisis op psychische gezondheid

Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de economie en de fysieke gezondheid was al langer duidelijk. Op basis van een literatuurstudie naar ...