Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 10 juli 2020

Oxfam: honger door coronacrisis mogelijk dodelijker dan virus

'Armoede dreigt voor half miljard mensen door coronacrisis'. Vooral vrouwen worden zwaar getroffen door de pandemie, zo blijkt uit het rapport.