Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 1 juli 2020

Japan profileert zich graag als land van de gelijkheid en verwaarloosbare armoede. Alleen laten ...

Hoewel er sindsdien meer aandacht is voor armoede, hebben gemarginaliseerde groepen het nog altijd zwaar, met name alleenstaande moeders. Die ...