Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 juli 2020

Irak: Schrijnende gezondheidscrisis voor Yezidi-kinderen die slachtoffer werden van IS

Hulpverleners, artsen op het gebied van geestelijke gezondheid en verzorgers vertelden Amnesty International dat twee groepen kinderen speciale ...