Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 8 juli 2020

Hoog bezoek in De Pinte. Koningin Mathilde ontmoet kwetsbare jongeren

In het Bivakhuis de Havik organiseert vzw Kadee vakantiekampen voor jongeren in armoede of in een maatschappelijk kwetsbare situatie.