Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 1 juli 2020

'De overheid moet mensen weerbaar maken tegen voedingsindustrie'

“Elk huishouden denkt in voeding en gezondheid, maar de overheid niet; die denkt alleen aan reparatie. De tuinbouw is er om de stad gezond te ...