Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 30 juli 2020

Boudewijn Catry van Sciensano ziet licht aan het einde van de tunnel: “Er is leven na corona”

... woordvoerder van het Crisiscentrum, is bezorgd om de epidemiologische toestand van het land, maar óók om onze mentale gezondheid. “Ga ervan ...