Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 1 juli 2020

Bloeddruk meten. Zo doe je het zelf

Je bloeddruk zegt veel over je gezondheid. Daarom wordt geadviseerd om je bloeddruk regelmatig te meten. Steeds meer mensen halen daarom een ...