Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 28 mei 2020

Kinderen en jongeren in grote enquête Kinderrechtencommissariaat: “Corona is rare, saaie en ...

Vooral angst voor gezondheid van familie en vrienden. Kinderen en jongeren zijn zich ook bewust van de impact van het coronavirus op de gezondheid.