Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 25 maart 2020

Verborgen armoede betaald voetbal wordt duidelijk

Het coronavirus houdt de wereld in een wurggreep. Het zijn onwerkelijke tijden. Het jaar 2020 zou het meest enerverende sportjaar in tijden worden.