Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 25 maart 2020

Stadsdichter roept op om woorden en zinnen in te sturen: “Ik werk aan gedicht van en voor alle ...

“Om kwetsbare mensen in de stad, de stijgende armoede en vluchtelingen en daklozen voor wie het niet evident is om een aangename plek te ...