Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 maart 2020

Of ieders vrijheid terecht is beknot, weten we pas achteraf

Dat heeft te maken met dat andere fundamentele recht: het recht op gezondheid. De overheid wordt geacht epidemieën zoveel mogelijk te voorkomen ...