Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 maart 2020

'Nu voedselbanken onder druk staan, kan Vlaanderen haar ogen niet sluiten voor mensen in ...

'Van overal ontvangen we berichten dat mensen in armoede het nog moeilijker hebben dan hun medeburgers', schrijft Jos Geysels, die pleit voor een ...