Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 26 maart 2020

Kan de politie binnenvallen op mijn verjaardag? Negen vragen over het nieuwe coronabeleid

Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus, daarom mogen zij sinds afgelopen donderdag geen ...