Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 24 maart 2020

“Ik hoop op een afscheid in schoonheid”

Fietsen is zowel goed voor mijn mentaal welzijn als voor mijn gezondheid. En moest dat coronavirus ook mij te pakken krijgen, dan ga ik ervan uit dat ...