Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 27 februari 2020

Coronavirus: Eisenwarenmesse gaat niet door, vragen over TechniShow

Niet alleen vanwege bezorgdheid om de gezondheid van hun medewerkers, maar ook om praktische redenen: als er bijvoorbeeld machines uit ...