Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 21 januari 2020

Een nuchtere kijk op yoga: wat doet het écht met lichaam en geest?

'Kerken lopen leeg, yogazalen vol', luidt het mantra. Yoga wordt vandaag overladen met alle mogelijke positieve gezondheidsclaims van de wereld.