Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 9 december 2019

Eend heeft zoveel seks dat zijn penis verwijderd moet worden

Seks is goed voor je relatie en je gezondheid, maar zoals altijd geldt ook hier: trop is te veel en te veel is trop. Dat mocht de eend Dave aan den lijve ...