Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 28 november 2019

Kit met asbest gebruikt bij aanleg riolering in Tilburg, gemeente legt werkzaamheden stil

"We willen geen enkel risico lopen met de gezondheid van de mensen die aan deze rioolbuizen werken", zegt een woordvoerder van de gemeente.