Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 november 2019

Chinese overheid legt strenge regels op aan minderjarige gamers

Volgens de Chinese overheid houdt online gaming echter “een gevaar in voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de jongeren”.