Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 29 november 2019

Belg betaalt het meest voor zijn gezondheid

In geen enkel ander Europees land gaven de burgers zoveel geld aan hun gezondheid uit. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat over de uitgaven van ...