Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 oktober 2019

Met 'Showponies 2' laat Alex Klaasen veel kansen liggen

Met 'Showponies 2' laat Alex Klaasen veel kansen liggen
Stereotypen over homo's worden uitvergroot en zo op de hak genomen. Zoals in de scène waarin een basisschooljuf (Klaasen), onder het mom van ...