Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 oktober 2019

Maak van psychische gezondheid bij kinderen en jongeren een topprioriteit

Maak van psychische gezondheid bij kinderen en jongeren een topprioriteit
Een oproep aan de federale onderhandelaars en de volgende minister van Volksgezondheid om de terugbetaling van een psycholoog bij kinderen ...