Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 21 oktober 2019

Deze voetballers durfden wél uit de kast te komen (en soms met vervelende gevolgen)

Deze voetballers durfden wél uit de kast te komen (en soms met vervelende gevolgen)
In Engeland staat hij bekend als de enige openlijke homo in het voetbal. Zelf zegt hij dat hij bijna geen last heeft van commentaar op zijn geaardheid.